LANGUAGE:
TIME:

BLOG

                

พิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ

SHARE:

พิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ

พิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ

พิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติในปี 2560 เป็นการจัดขึ้นในวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ อ่าวพัทยา โดยมีกองทัพเรือของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมเป็นเจ้าภาพ มีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2560 แทนที่เทศกาลพลุนานาชาติซึ่งปกติแล้วจะจัดเป็นประจำในทุกๆ ปีในช่วงเวลาเดียวกันนี้  ในพิธีจะประกอบด้วยเรือของของทัพไทย และต่างประเทศจำนวนกว่า 50 ลำ และเครื่องบินรบจำนวนกว่า 20 ลำ

ประวัติความเป็นมาของมหกรรมสวนสนามทางเรือ

พิธีสวนสนามทางเรือเป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งของกองทัพเรือ ซึ่งจัดขึ้นตามวาระสำคัญโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางการเดินเรือ โดยมีการแบ่งพิธีสวนสนามทางเรือออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  • Naval Review

เป็นการสวนสนามโดยเรือทั้งหมดจะทอดสมออยู่กับที่ จากนั้นเรือประธานจะแล่นผ่านเรือลำต่างๆ ไป โดยเมื่อเรือประธานแล่นผ่านเรือลำใด ลูกเรือจะทำความเคารพต่อผู้บัญชาการสูงสุดที่ประจำอยู่บนเรือประธาน

  • Naval Parade

เรือทั้งหมดจะแปรขบวนผ่านเรือประธานที่ใช้ความเร็วในการแล่นน้อยกว่า โดยเมื่อเรือต่างๆ แล่นผ่านเรือประธานเมื่อใดก็จะต้องทำความเคารพต่อผู้บัญชาการการสูงสุดที่ประจำอยู่บนเรือประธาน

พิธีสวนสนามทางเรือในประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากพิธี Coronation Review ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นภายหลังการขึ้นครองราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน โดยประเทศไทยเองเคยส่งเรือหลวงเข้าร่วมพิธีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 เช่นกัน จนกระทั่งวันที่ 31 ตุลาคม 2497 ประเทศไทยจึงได้จัดให้มีพิธีสวนสนามทางเรือตามแบบตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรก ณ หาดบางแสน จ. ชลบุรี และได้มีการจัดพิธีนี้เรื่อยมาตามโอกาส และสถานที่ที่เหมาะสม

ดังที่กล่าวมาแล้ว พิธีสวนสนามทางเรือจึงเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเดินเรือไทยที่ไม่ได้มีให้ชมอยู่บ่อยๆ นอกจากจะได้ชมการแปรขบวนที่น่าตื่นตาตื่นใจ และเครื่องแบบที่แตกต่างกันไปของทหารเรือในแต่ละประเทศแล้ว ท่านจะได้รับความรู้จากการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล หรือการต่อต้านการก่อการร้ายโดยการชิงตัวประกัน งานแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน และนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเดินเรืออีกด้วย

และนี่คืออีกหนึ่งสีสันของเมืองพัทยาที่กำลังจะมาถึง...

maxresdefault.jpg


พิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ

สถานที่จัดพิธี: อ่าวพัทยา และสนามบินอู่ตะเภา

โอกาส: จัดขึ้นในวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน

วันที่: 13 – 22 พฤศจิกายน 2560

ข้อแนะนำ: แนะนำว่าสถานที่ที่จะสามารถรับชมการแปรขบวนได้อย่างชัดเจน คือบนยอดตึกสูง หรือบนยอดเขาพระตำหนัก