LANGUAGE:
TIME:

What's

HAPPENING

Growing the flower of Father on Mother's day

SHARE:

Growing the flower of Father on Mother's day

'ปลูกดอกไม้ของพ่อ ในวันแม่' 
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติปีนี้ ไมค์ ชอปปิ้ง มอลล์ ขอเดินตามรอยแม่
ด้วยการเป็น 'ผู้ให้' โดยการมอบต้นกล้าดอกดาวเรือง 'ดอกไม้ของพ่อ'
เพื่อให้ทุกๆ บ้านได้นำไปปลูก ดูแล เพื่อให้ดอกไม้เติบโตไปพร้อมๆ กัน

12 สิงหาคม 2560 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์การค้า ไมค์ ชอปปิ้ง มอลล์ ฝั่งชายหาด