LANGUAGE:
TIME:

G.Q

GQ เริ่มธุรกิจร้านตัดเสื้อสำหรับสุภาพบุรุษในราวปี ค.ศ.1930ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่วงการเสื้อผ้า จากการเริ่มต้นเล็กๆในครั้งนี้ ครอบครัว GQ ได้สานต่อความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างต่อเนื่องมากว่า 70 ปีด้วยความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพ การออกแบบ และตัดเย็บเพื่อสร้าง GQให้เป็นแบรนด์เสื้อผ้าระดับสากล

SHARE: